...

ELMA KPI

Đánh giá và đo lường hiệu quả công việc của mỗi nhân viên

Xem bản Demo miễn phí

 1. Tạo KPIs

  • Tạo một KPI
  • Xác nhận nhiệm vụ
  • Kiểm tra kết quả

  Tạo số liệu

  Xác nhận thời gian cần thiết để hoàn thành các giai đoạn của quá trình kinh doanh nhằm phát hiện và sửa chữa những nơi làm đình trệ sản xuất.
 2. Giám sát nhiệm vụ

  Số liệu đánh giá nhiệm vụ chỉ ra hiệu quả công việc của nhân viên trong một thời gian nhất định

  • Tính toán hiệu suất của nhân viên theo giá trị KPI của họ
  • Kiểm tra các phương hướng KPI và phân tích tính hiệu quả của nhiệm vụ
  • Thêm khen thưởng dựa theo nhiệm vụ
 3. Kết nối KPIs với mục tiêu của công ty

  • Đặt ta những mục tiêu chiến lược
  • Tìm hiểu xem nhân viên đã đóng góp được bao nhiêu vào việc hoàn thành chúng

Tôi có thể thử như thế nào?