...

ELMA CRM


Nắm được toàn bộ công ty sau mỗi vụ mua bán

Xem bản demo miễn phí

Quy trình kinh doanh trong CRM

Tăng doanh số bán hàng bằng cách huy động tất cả các nhân viên công ty vào quá trình bán hàng

Company

Sales
departament

  • Tiết kiệm thời gian giao dịch
  • Giảm rủi ro từ phía khách hàng
  • Nâng cao tinh thần đồng đội

Những phễu bán hàng năng động

Get precise data for analystics and forecast

Mỗi khi một nhân viên bán hàng thay đổi giai đoạn thỏa thuận, quá trình kinh doanh có thể bắt đầu xác minh sự tiến triển của thỏa thuận.

Sales
officer

Sales team leader

  • Có đủ điều kiện
  • Bán giải pháp
  • Gửi đề nghị
  • Ký hợp đồng

Sales
officer

Lawyer

Bạn muốn ký hợp đồng? Hãy chắc chắn rằng luật sư của bạn đồng ý!

Thu thập dữ liệu từ các kênh bán hàng trong giai đoạn thời gian thực

  • Có cái nhìn ề các phễu bán hàng từ phía trong.
  • Tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng cách đưa ra các quyết định đúng lúc
Có đủ điều kiện Bán giải pháp Gửi đề nghị Ký hợp đồng
Có đủ điều kiện 87
Bán giải pháp 63
Ký hợp đồng 1 38
Các giai đoạn của các kênh bán hàng
Chú ý thỏa thuận này! Nód đang di chuyển trở lại các kênh bán hàng. Bạn tốt hơn nên kiểm tra để có thể đối phó trước khi thỏa thuận thất bại!
38 giao dịch được chuyển từ đề xuất đến hợp đồng đã ký trong khoảng thời gian đã chọn

Tôi có thể thử như thế nào?