...

Kinh doanh đa công cụ

BPM

ECM, CRM, KPI và các công cụ quản lý dự án tích hợp trong một hệ thống BPM đơn giản

ECM
KPI
CRM
Projects+
 1. Công cụ
  BPM

  BPM

  • Tự động hóa quá trình làm việc của bạn
  • Xác định và khắc phục vướng mắc trong quá trình kinh doanh
  • Tăng cường sự kiểm soát và khả năng hiển thị các hoạt động kinh doanh
 2. Công cụ
  ECM

  ECM

  • Xây dựng cơ cấu công ty bạn
  • Truy cập tất cả các tập tin chỉ từ một nơi
  • Tạo tài liệu trong các quá trình
  • Quản lý nội dung trong suốt chu kỳ của hệ thống
 3. Công cụ
  KPI

  KPI

  • Đánh giá tính hiệu quả của công ty bạn trong việc hoàn thànhmục tiêu đề ra
  • Tạo nên, quản lý và theo dõi các chỉ số hiệu quả trọng yếu (KPI) của nhân viên
  • Tạo ra những chương trình khuyến khích và nâng cao năng suất của công ty
 4. Công cụ
  CRM

  CRM+

  • Nắm được toàn bộ công ty sau mỗi vụ mua bán thông qua các quy trình kinh doanh
  • Tự động hóa các nhiệm vụ bán hàng
  • Theo dõi thống kê bán hàng trong thời gian thực
  • Dự báo doanh số bán hàng
 5. Công cụ
  Projects+

  Projects+

  • Biểu đồ tương tác Gantt cung cấp những thông tin mới nhất về tiến độ của dự án và tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ
  • Kiểm soát những rủi ro có thể xảy ra, ngân sách và giới hạn về thời gian
  • Thiết lập môi trường làm việc và đảm bảo sự hợp tác giữa các thành viên của dự án
  • Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo các dự án điển hình qua những mẫu có sẵn

Tôi có thể thử ELMA như thế nào?