...

Bạn có muốn tự động hóa quy trình nghiệp vụ?Tìm hiểu làm điều đó thế nào chỉ trong một nháy mắt

Tải bản Demo miễn phí

Hãy chọn một quy trình nghiệp
vụ hoàn thiện

ELMA Store là một bộ sưu tập các giải pháp BPM đã hoàn thiện.
Với ELMA Store bạn không cần phải thiết kế các quy trình từ đầu.
Bạn đơn giản chỉ cần tải các thành phần miễn phí hoặc có phí
về từ cửa hàng ELMA và bắt đầu làm việc với chúng chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Những giải pháp BPM nào tôi
có thể tìm thấy trong ELMA Store?

Trong ELMA Store bạn có thể tải về các quy trình kinh doanh tự do và các gói ứng
dụng cho phép bạn tự động hóa quy trình làm việc và kiểm soát doanh nghiệp của bạn.

Mở ELMA Store

Nó làm việc như thế nào?

Mở ELMA Store

Tôi có thể thử ELMA như thế nào?